Ügyvédjelölt oktatás

 

Ügyvédjelölt-oktatási program 2021. szeptember- 2021. december

Oktatás időpontjaElőadóTéma
2021.10.06.Dr. Tuller AndrásFegyelmi eljárással kapcsolatos kamarai szabályzatok, a fegyelmi eljárások gyakorlati tapasztalatai.
2021. 10.20.Dr. Bardocz KálmánPmt. szabályai, letétkezelés
a hatályos kamarai szabályzatok alapján, az ügyvédi tevékenység ellenőrzése.
2021.11.17.Dr. Patakfalvi-Vigh KatalinAz ügyvédi tevékenységre vonatkozó etikai előírások, hatályos kamarai szabályzatok.
2021.12.01. Dr. Szalay IstvánA MÜK Szakmai Bizottsága állásfoglalásainak ismertetése. (Zoom online előadás)

Az ügyvédjelölt-oktatás minden alkalommal de. 10 órakor kezdődik, a PMÜK székhelyén /1132 Bp.Visegrádi u. 3./

A 2021.03.17. napjára tervezett ügyvédjelölt oktatás technikai okok miatt elmarad.
Az újabb időpontról a kamarai honlapon adunk tájékoztatást.

Pest Megyei Ügyvédi Kamara

ügyvédjelölt oktatási program 2021. 1. félév

Oktatás időpontja               tematika

 1. 02.24.                        korlátozott precedensjog
 2. 03.17.                        ügyvédi magatartási szabályok
 3. 04.14.                        polgári perrendtartás aktuális változásai
 4. 05.12.                        büntető eljárás új szabályai

Pest Megyei Ügyvédi Kamara
Ügyvédjelölt oktatási program 2020. 2. félév

Oktatás időpontja Téma Előadó

1. 2020.09.16. Ügyvédi fegyelmi felelősség Dr. Bardocz Kálmán az új üttv. változásai alapján (Távoktatás)

2. 2020.10.07. Az ügyvéd büntetőjogi felelőssége Dr. Nikula János (Távoktatás)

3. 2020.11.04. A társasági jog aktuális alapvető kérdései Dr. Gál Judit 

4. 2020.12.09. A korlátozott precedensjog Dr. Magyar Mária

Az előadások helye: a Kamara székhelye (1132 Bp. Visegrádi u. 3.), kezdési időpont: 10 óra.

Felhívjuk a t. Kollégák figyelmét, hogy a kialakult járványügyi helyzetre tekintettel az aktuális időpontban hatályos rendelkezések szerint tartható kontakt, illetőleg távoktatás útján képzési esemény. Valamennyi oktatási időpont előtt legalább 5 nappal a Kamara honlapján adunk tájékoztatást az oktatási esemény megtartásának módjáról.

Dr. Magyar Mária
PMÜK/Oktatás


ELMARAD

A 2020. március 18-ra meghirdetett ügyvédjelölti oktatás a kialakult járványügyi helyzetre tekintettel elmarad, illetve az ügyvédjelölti oktatás bizonytalan ideig szünetel.

ELMARAD

 1. február 5. napján az ügyvédjelölti oktatás az előadó betegsége miatt elmarad, 15 napon belül az írásos anyag a honlapon megtalálható lesz.

Időpont Téma

Ügyvédjelölt oktatás

oktatási program 2020 / 1. félév

időpont:                       foglalkozás témája:

 1. január 29.  Ingatlan-nyilvántartási szabályok változásai 2020. január 1. napjától
 2. február 19.  A védő szerepe a büntető eljárásban / vádemelés utáni szak
 3. március 18.  A cégjogi /anyagi és eljárásjogi / szabályok aktuális  változásai
 4. április 22.  Polgári Perrendtartás – a  bizonyítási szabályok tükrében
 5. május 20.  Ügyvédi magatartási szabályok

Az oktatás minden alkalommal 10 órakor kezdődik, a Pest Megyei Ügyvédi Kamara székhelyén (1132 Budapest, Visegrádi u. 3. )

 • Az oktatás minden jelölt részére kötelező!

 • Az a jelölt, aki két oktatási napnál több alkalommal nem jelenik meg, illetőleg két dolgozatnál több dolgozata elégtelen-minősítésű, az oktatási félévet köteles megismételni.

–     Aki szakvizsgára bejelentkezett, annak az oktatás nem kötelező!