A Magyar Ügyvédi Kamara tájékoztatása

Tisztelt Ügyvéd Kartárs/Kartársnő!

 

1.

ADATNYILVÁNTARTÁS

 

Az elmúlt hetekben több ízben előfordult, hogy adatnyilvántartási kérdésekben kollégák a Magyar Ügyvédi Kamarához fordultak írásbeli beadvánnyal, vagy telefon útján.

 

Szükségesnek tartjuk ezért felhívni szíves figyelmét arra, hogy bár az Üttv. 155.§ (2) bekezdése a Magyar Ügyvédi Kamara hatáskörébe utalta az ügyvédi kamarai nyilvántartás vezetését, azonban a 192.§ (1)  bek. alapján a MÜK mindezt a területi ügyvédi kamarák bevonásával köteles megoldani.

 

Ebből következően továbbra is az ügyvédi adatok közhiteles nyilvántartásba történő bevitele, módosítása, törlése kizárólag a területi ügyvédi kamara útján történhet a Magyar Ügyvédi Kamara által biztosított egységes informatikai rendszerében.

 

Amennyiben tehát adatnyilvántartásával kapcsolatban bármilyen kérdése, esetleg problémája akad, azt a területi ügyvédi kamarával egyeztesse, és ott kérelmezze a szükséges adatmódosítást.

 

2.

Védői tevékenység

 

A/

A 2018. július 1-től hatályos új Büntetőeljárási törvény egyik leglényegesebb újítása a vádemelés előtti egyezség megkötésének lehetősége.

A kérdéskör gyakorlati megoldása érdekében megkerestem a Legfőbb Ügyészséget, ahonnan az alábbi választ kaptam, melyet teljes terjedelmében közreadok. (1. sz. Melléklet)

 

B/

A büntető kirendelések új rendszere több megoldandó kérdést és problémát vet fel, melyeket a társhatóságok és jogalkotásért felelős Igazságügyi Minisztérium bevonásával az első félév tapasztalatai alapján megkísérlünk megoldani.

 

Már most jelezni kívánjuk azonban az érdekelt ügyvéd kollégák részére a következőket:

 

  • A kirendelt védői jegyzéket továbbra is a területi ügyvédi kamarák állítják össze. Ebből következően kizárólag a területi ügyvédi kamara hozhat egyedi döntést a védői jegyzékbe való felvétel, illetve az onnan való törlés ügyében.
  • A kirendelő hatóság felé a Magyar Ügyvédi Kamara által működtetett informatikai rendszer felhasználásával a területi ügyvédi kamara adja mega kirendelésre kijelölt ügyvéd nevét és a jegyzékben szereplő adatait. Ezen adatok esetleges változtatása, naprakész nyilvántartása az érintett ügyvéd és a területi ügyvédi kamara közös kötelezettsége.
  • A kirendelés tényéről és az esetleges eljárási cselekményről a kijelölt védőt továbbra is természetesen a kirendelő hatóság tájékoztatja. Az informatikai rendszert működtető Magyar Ügyvédi Kamara, illetve a kijelölésért jogszabály szerint felelős (Be. 47.§ (1) bek.) területi ügyvédi kamara a kijelölt ügyvédet nem „idézheti”, vele a büntetőeljárás keretében nem kommunikálhat.
  • A kirendelt védő felmentéséről az eddigieknek megfelelően továbbra is a kirendelő hatóság dönt. (Be. 46.§ (8) bek.)

 

C/

A kirendelt védői tevékenységgel kapcsolatban szükségesnek tartjuk felhívni az érintett kollégák figyelmét két kiemelten fontos IM rendeletre:

– a 12/2018. (VI.12.) IM rendelet 1-6.§-ai részletes szabályokat tartalmaznak a védő kirendelésével kapcsolatban,

– a 18/2018. (VI.28.) IM rendelet módosította a kirendelt védő részére megállapítható díjrendeletet, ezért azok részletes tanulmányozása feltétlenül indokolt.

 

 

3.

Földügyi igazgatási ügyek

 

  1. július 25-i körmailban tájékoztatást adtunk dr. Tomasitz István az Agrárminisztérium közigazgatási államtitkárának leveléről a földügyi igazgatás iratkezelése tárgyában.

Ügyvéd kollégáktól kapott jelzések alapján a mellékelt levéllel fordultam Államtitkár Úrhoz, melyre kapott választ teljes terjedelmében közreadjuk. (2. sz. Melléklet)

 

4.

Tizennegyedik Magyar Jogászgyűlés

 

  1. október 4-6 között kerül megrendezésre Balatonalmádiban a hivatásrendek hagyományos közös országos szakmai fóruma

 

A jelentkezési felhívást és a részletes szakmai programot teljes terjedelmében küldöm.

(3. sz. Melléklet)

 

 

Budapest, 2018. augusztus 29.

 

üdvözlettel

 

Dr. Bánáti János

elnök

Magyar Ügyvédi Kamara