A Magyar Ügyvédi Kamara tájékoztatója 03.23

A Magyar Ügyvédi Kamara tájékoztatója 03.23. – távazonosítás, távellenjegyzés, OTP rendkívüli tájékoztatás

 

A 2/2020. (III. 23.) MÜK elnöki határozat alapján 03.24-től a Zoom is használható távazonosításra és távellenjegyzésre. A határozat a honlapon olvasható (https://www.mük.hu/elnoki-hatarozatok), a tájékoztatót (https://www.mük.hu/tavazonositas) is frissítésre került.

A Magyar Ügyvédi Kamara többek között Országos Kamarai Jogtanácsosi Tagozat segítségével igyekszik folyamatosan egyeztetni például a hitelintézetekkel is a jelenlegi helyzettel kapcsolatban. Ennek keretében a mai napon megkapta az OTP Bank rendkívüli tájékoztatását a lakossági ingatlan hitelezést érintően, amely tájékoztatás a MÜK honlapján a hírek között elérhető.

A tájékoztatóból kiemelendő az alábbi, talán közérdeklődésre különleges számot tartó könnyítés:

„Tekintettel a kivételes helyzetre, mind a piaci, mind pedig a támogatott hitelek esetén a hitelkérelem befogadásához, illetve piaci hitelek esetén a kölcsön folyósításához az is elfogadható, ha az adásvétel tárgyában eljáró ügyvéd – az ügyfél felhatalmazása alapján – arról nyilatkozik, hogy a hiteligényléshez benyújtott adás-vételi szerződés eredeti példányát benyújtotta az illetékes földhivatalhoz.

A nyilatkozat akkor fogadható el, ha:
– a nyilatkozat és a földhivatalba benyújtott dokumentum elválaszthatatlan módon össze van fűzve (pl. öntapadós etikett címkével, amelyet a felragasztás után az ügyvéd szárazbélyegzővel látott el), vagy a nyilatkozat és földhivatalba benyújtott dokumentumot az ügyvéd elektronikusan hiteles formában, elektronikus úton (.es3 kiterjesztésű fájlként csatolva) küldi meg a Bank részére.
– Támogatott hitelek és állami támogatások esetén azonban legkésőbb szerződéskötésre rendelkezésre kell hogy álljon a földhivatal által érkeztetett adásvételi szerződés. A szerződéskötést megelőzően az érkeztett adásvételi szerződés tartalmának egyezőségét a Bank vizsgálja. Ha az ügyfél az igényléskor – a földhivatal jelenlegi gyakorlata miatt – nem tud érkeztetett adásvételi szerződést benyújtani
– a Bank nyomatékosan fel hívja a figyelmet arra, hogy szerződéskötésre kizárólag a korábban benyújtott adásvételi szerződéssel azonos tartalmú, érkeztetett adásvételi szerződés benyújtása esetén van lehetőség.”