A számlaszámunk: 11713005-20403120


Kamaránk 2020. november 2-án (hétfőn) zárva tart. Megértésüket köszönjük!

 

A Pest Megyei Ügyvédi Kamara irodahelyiségébe való belépés és a benntartózkodás szabályai

A Pest Megyei Ügyvédi Kamara irodájába belépni kizárólag a szájat és orrot eltakaró maszk, sál, kendő vagy egyéb hasonló eszköz viselésével, valamint a kihelyezett kézfertőtlenítő használatát követően lehetséges.
Az iroda helyiségeiben tartani kell a legalább 2 méteres távolságot, az egy helyiségben való tartózkodásnak a lehető legrövidebb ideig kell tartania, viselni kell az orrot és a szájat eltakaró eszközt, valamint a higiéniás szabályok betartására különös figyelmet kell fordítani.
A Kamara irodahelyiségébe olyan személy nem léphet be, akire vagy a vele együtt élő személyre vonatkozólag hatósági karantént rendeltek el.
A Kamara irodahelyiségébe a kapcsolat megszakítását (megszűnését) követően 14 napig olyan személy nem léphet be, aki szoros kapcsolatban állt valószínűsítetten vagy megerősítetten COVID-19 vírussal fertőzött személlyel. E tekintetben szoros kapcsolatban álló személynek minősül különösen az, aki a valószínűsített vagy megerősített COVID-19 fertőzöttel
• egy háztartásban él;
• személyes kapcsolatba került (2 méteres távolság és 15 percnél hosszabb idő);
• zárt légtérben tartózkodott (2 méteren belüli távolság, 15 percnél hosszabb idő – pl. munkahelyen egymás közelében, kórházi beteglátogatás során);
• közvetlen fizikai kapcsolatba került (kézfogás útján);
• repülőúton bármilyen irányban 2 ülésnyi távolságban ült;
• egy repülőúton utazott, és a tünetek súlyossága vagy a COVID-19 beteg mozgása indokolja, hogy a repülőgép nagyobb területére vagy akár egészére kiterjeszthető a kontaktuskutatás.

A fél a belépésével a fentieket elismeri és elfogadja.


 

Elnökségi Üléseink:

Elnökségi Ülés: 2020. november 16. (hétfő), a felvételi/átjegyzési eljáráshoz szükséges iratok beadási határideje: 2020. október 30. (péntek).

Elnökségi Ülés: 2020. december 14. (hétfő), a felvételi/átjegyzési eljáráshoz szükséges iratok beadási határideje: 2020. november 27. (péntek).


A kamarai tagdíj mértéke 2020-ban megegyezik a 2019. évi tagdíjakkal: ügyvéd esetében 33.000 Ft/negyedév, egyösszegű, 2020. január 15-ig történő befizetés esetén az éves tagdíj 118.800 Ft. Ugyanezen 10 %-os kedvezmény illeti meg valamennyi tagot, amennyiben a kamarai tagdíjat 2020. január 15-ig befizeti egy összegben.


Fontos Információ

Felhívjuk a Tisztelt Kollégák figyelmét, hogy az Üttv. 208.§ (12) bek. értelmében a 2018. január 1-jén ügyvédi kamarai nyilvántartásban szereplő ügyvéd, európai közösségi jogász és egyszemélyes ügyvédi iroda 2018. február 28-ig köteles helyettesítésére ügyvéddel, vagy ügyvédi irodával megállapodást kötni és ezt a területi ügyvédi kamarának bejelenteni. 2018. február 28-ig igazgatási szolgáltatási díj megfizetése nélkül jelenthetik be, ezt követően 3.000,-Ft igazgatási szolgáltatási díj megfizetése mellett lesz lehetőség a helyettes ügyvéd bejelentésére.