Irodánk 2019. október 31-én (csütörtökön) 12 óráig tart nyitva. Megértésüket köszönjük!

A számlaszámunk: 11713005-20403120

Elnökségi Üléseink:

Elnökségi Ülés: 2019. november 25. (hétfő), a felvételi/átjegyzési eljáráshoz szükséges iratok beadási határideje: 2019. november 08. (péntek)

Elnökségi Ülés: 2019. december 09. (hétfő), a felvételi/átjegyzési eljáráshoz szükséges iratok beadási határideje: 2019. november 22. (péntek)

A kamarai tagdíj mértéke 2019-ben megegyezik a 2018. évi tagdíjakkal: ügyvéd esetében 33.000 Ft/negyedév, egyösszegű, 2019. január 15-ig történő befizetés esetén az éves tagdíj 118.800 Ft. Ugyanezen 10 %-os kedvezmény illeti meg valamennyi tagot, amennyiben a kamarai tagdíjat 2019. január 15-ig befizeti egy összegben.

Fontos Információ

Felhívjuk a Tisztelt Kollégák figyelmét, hogy az Üttv. 208.§ (12) bek. értelmében a 2018. január 1-jén ügyvédi kamarai nyilvántartásban szereplő ügyvéd, európai közösségi jogász és egyszemélyes ügyvédi iroda 2018. február 28-ig köteles helyettesítésére ügyvéddel, vagy ügyvédi irodával megállapodást kötni és ezt a területi ügyvédi kamarának bejelenteni. 2018. február 28-ig igazgatási szolgáltatási díj megfizetése nélkül jelenthetik be, ezt követően 3.000,-Ft igazgatási szolgáltatási díj megfizetése mellett lesz lehetőség a helyettes ügyvéd bejelentésére.