A számlaszámunk: 11713005-20403120

Kedves Kollégák!

 

A jelenlegi helyzetben amellett, hogy kifejezzük húsvéti jókívánságainkat, kérünk mindenkit, hogy tartsák be az egészségügyi előírásokat annak érdekében, hogy mielőbb biztonságosan találkozhassunk.

Mindenki vigyázzon magára és szeretteire, és jó egészséget kívánunk!

 

#maradjotthon

 

Szalay István                              dr. Szabó Edit                           dr. Szilágyi János

elnök                                             elnökhelyettes                                    titkár


RENDKÍVÜLI FELHÍVÁS!

Tájékoztatjuk a kollégákat, hogy fokozódó járványhelyzetre való tekintettel Kamaránk – a kollégák, a kamarai dolgozók, valamint családjaik egészségének védelme érdekében – 2020. március 27. napjától határozatlan időre bezár. A Kamara munkatársai a fenti időponttól kezdődően otthoni munkavégzés keretében látják el feladataikat.

Kérjük, hogy ügyintézés céljából az alábbi e-mail címekre írjanak:

általános ügyek: kamara1@t-online.hu

panaszügyek: panasz@pmuk.hu

tagfelvételi, átjegyzési ügyek: tagdij@pmuk.hu

oktatással kapcsolatos kérdések: oktatas@pmuk.hu

Sürgős esetben, vagy amennyiben az e-mailes üzenetküldés akadályoztatott, hívják a 30/777-7673-as telefonszámot.

A következő Elnökségi ülésünk időpontja kérdéses, kérjük, hogy felvételi kérelmeiket továbbra is e-mail útján küldjék meg a tagdij@pmuk.hu e-mail címre.


A MÜK FONTOS TÁJÉKOZTATÁSA


A Magyar Ügyvédi Kamara tájékoztatása 03.19


Rendkívüli  ítélkezési szünet

A Magyar közlönyben megjelent kormányrendelet

A OBH határozata

 


 

Elnökségi Üléseink:

Elnökségi Ülés: 2020. április 20. (hétfő), a felvételi/átjegyzési eljáráshoz szükséges iratok beadási határideje: 2020. április 03. (péntek).


A kamarai tagdíj mértéke 2020-ban megegyezik a 2019. évi tagdíjakkal: ügyvéd esetében 33.000 Ft/negyedév, egyösszegű, 2020. január 15-ig történő befizetés esetén az éves tagdíj 118.800 Ft. Ugyanezen 10 %-os kedvezmény illeti meg valamennyi tagot, amennyiben a kamarai tagdíjat 2020. január 15-ig befizeti egy összegben.


Fontos Információ

Felhívjuk a Tisztelt Kollégák figyelmét, hogy az Üttv. 208.§ (12) bek. értelmében a 2018. január 1-jén ügyvédi kamarai nyilvántartásban szereplő ügyvéd, európai közösségi jogász és egyszemélyes ügyvédi iroda 2018. február 28-ig köteles helyettesítésére ügyvéddel, vagy ügyvédi irodával megállapodást kötni és ezt a területi ügyvédi kamarának bejelenteni. 2018. február 28-ig igazgatási szolgáltatási díj megfizetése nélkül jelenthetik be, ezt követően 3.000,-Ft igazgatási szolgáltatási díj megfizetése mellett lesz lehetőség a helyettes ügyvéd bejelentésére.