A számlaszámunk: 11713005-20403120

 

Az eljárásjogi szabályok veszélyhelyzetbeli alkalmazásáról szóló kormányrendeletet tartalmazó, 2021. március hó 06. napján megjelent Magyar Közlöny.

Itt olvasható


 

Tájékoztató a járványügyi helyzetre való tekintettel hozott intézkedésekről

Tájékoztatjuk a Kollégákat, hogy a jelenlegi járványügyi helyzetre való tekintettel a Pest Megyei Ügyvédi Kamara - a kollégák és a kamarai dolgozók, valamint családjaik egészségének védelme érdekében - 2021. november 2. napjától az alábbi intézkedéseket vezette be: a Kamara épületébe kizárólag szájat és orrot eltakaró maszk viselésével, valamint a kihelyezett kézfertőtlenítő használatát követően engedélyezett a belépés és a bent tartózkodás, továbbá belépéskor testhőmérséklet ellenőrzésre kerül sor.

 

Tájékoztató a Kamarai ügyfélszolgálat működéséről

A kialakult járványügyi helyzetre való tekintettel az ügyfélfogadás az alábbiak szerint alakul:

  • személyes ügyfélfogadás kizárólag a kamarai tagok részére lehetséges, indokolt esetben, előre egyeztetett időpontban, a járványügyi szabályok szigorú betartása mellett (maszkhasználat, kézfertőtlenítés, stb.)
  • kérjük, amennyiben lehetséges, ügyeiket e-mail útján intézzék:
    • felvételi, átjegyzési, igazolvánnyal kapcsolatos ügyekben a tagdij@pmuk.hu
    • panasz, fegyelmi ügyekben a panasz@pmuk.hu
    • képzéssel, oktatással kapcsolatos ügyekben az oktatas@pmuk.hu
    • kamarai tagság törlése, szünetelés, igazolás kérése, kamarai tagdíj, kamarai nyilvántartás, illetve egyéb ügyekben a kamara1@t-online.hu

e-mail címen

A fentieken kívül kérjük, folyamatosan kövessék figyelemmel honlapunkat az esetleges változásokkal, hírekkel stb. kapcsolatosan. Kamaránk munkatársai továbbra is mindent megtesznek, hogy ügyeiket minél gyorsabban intézhessék el.

Megértésüket köszönjük!

 


 

Elnökségi Üléseink:

Elnökségi Ülés: 2022. május 09. (hétfő), a felvételi/átjegyzési eljáráshoz szükséges iratok beadási határideje E-MAIL útján: 2022. április 22. (péntek)

Elnökségi Ülés: 2022. június 13. (hétfő), a felvételi/átjegyzési eljáráshoz szükséges iratok beadási határideje E-MAIL útján: 2022. május 27. (péntek)


A kamarai tagdíj mértéke 2022-ben megegyezik a 2021. évi tagdíjakkal: ügyvéd esetében 33.000 Ft/negyedév, egyösszegű, 2021. január 15-ig történő befizetés esetén az éves tagdíj 118.800 Ft. Ugyanezen 10 %-os kedvezmény illeti meg valamennyi tagot, amennyiben a kamarai tagdíjat 2022. január 15-ig befizeti egy összegben.


Fontos Információ

Felhívjuk a Tisztelt Kollégák figyelmét, hogy az Üttv. 208.§ (12) bek. értelmében a 2018. január 1-jén ügyvédi kamarai nyilvántartásban szereplő ügyvéd, európai közösségi jogász és egyszemélyes ügyvédi iroda 2018. február 28-ig köteles helyettesítésére ügyvéddel, vagy ügyvédi irodával megállapodást kötni és ezt a területi ügyvédi kamarának bejelenteni. 2018. február 28-ig igazgatási szolgáltatási díj megfizetése nélkül jelenthetik be, ezt követően 3.000,-Ft igazgatási szolgáltatási díj megfizetése mellett lesz lehetőség a helyettes ügyvéd bejelentésére.