A számlaszámunk: 11713005-20403120

Elnökségi Üléseink:

Elnökségi Ülés: 2019. szeptember 16. (hétfő), a felvételi/átjegyzési eljáráshoz szükséges iratok beadási határideje: 2019. augusztus 30. (péntek)

Irodánk nyári nyitvatartása (2019. július 15. - augusztus 23. között):

Július 15-17. (hétfő-szerda) 9 - 15 óráig
Július 22-23. (hétfő-kedd) és július 30. (kedd) 9 - 13 óráig
Augusztus 5-6. (hétfő-kedd) és augusztus 12-13. (hétfő-kedd) 9 - 13 óráig, augusztus 21. (szerda) 8.30 - 12.30 óráig.
Megértésüket köszönjük!

A kamarai tagdíj mértéke 2019-ben megegyezik a 2018. évi tagdíjakkal: ügyvéd esetében 33.000 Ft/negyedév, egyösszegű, 2019. január 15-ig történő befizetés esetén az éves tagdíj 118.800 Ft. Ugyanezen 10 %-os kedvezmény illeti meg valamennyi tagot, amennyiben a kamarai tagdíjat 2019. január 15-ig befizeti egy összegben.

Fontos Információ

Felhívjuk a Tisztelt Kollégák figyelmét, hogy az Üttv. 208.§ (12) bek. értelmében a 2018. január 1-jén ügyvédi kamarai nyilvántartásban szereplő ügyvéd, európai közösségi jogász és egyszemélyes ügyvédi iroda 2018. február 28-ig köteles helyettesítésére ügyvéddel, vagy ügyvédi irodával megállapodást kötni és ezt a területi ügyvédi kamarának bejelenteni. 2018. február 28-ig igazgatási szolgáltatási díj megfizetése nélkül jelenthetik be, ezt követően 3.000,-Ft igazgatási szolgáltatási díj megfizetése mellett lesz lehetőség a helyettes ügyvéd bejelentésére.