A számlaszámunk: 11713005-20403120


Kamaránk 2023. május 26-án (pénteken) 12 óráig tart nyitva. Megértésüket köszönjük!

 

Tájékoztató a Kamarai ügyfélszolgálat működéséről

  • Személyes ügyfélfogadás kizárólag a kamarai tagok részére lehetséges
  • kérjük, amennyiben lehetséges, ügyeiket e-mail útján intézzék:
    • felvételi, átjegyzési, igazolvánnyal kapcsolatos ügyekben a tagdij@pmuk.hu
    • panasz, fegyelmi ügyekben a panasz@pmuk.hu
    • képzéssel, oktatással kapcsolatos ügyekben az oktatas@pmuk.hu
    • kamarai tagság törlése, szünetelés, igazolás kérése, kamarai tagdíj, kamarai nyilvántartás, illetve egyéb ügyekben a kamara1@t-online.hu

e-mail címen

 


 

Elnökségi Üléseink:

Elnökségi Ülés: 2023. március 27. (hétfő), a felvételi/átjegyzési eljáráshoz szükséges iratok beadási határideje E-MAIL útján: 2023. március 03. (péntek)

Elnökségi Ülés: 2023. május 08. (hétfő), a felvételi/átjegyzési eljáráshoz szükséges iratok beadási határideje E-MAIL útján: 2023. április 14. (péntek)

Elnökségi Ülés: 2023. június 12. (hétfő), a felvételi/átjegyzési eljáráshoz szükséges iratok beadási határideje E-MAIL útján: 2023. május 19. (péntek)

Elnökségi Ülés: 2023. július 10. (hétfő), a felvételi/átjegyzési eljáráshoz szükséges iratok beadási határideje E-MAIL útján: 2023. június 16. (péntek)


A kamarai tagdíj mértéke 2023-ban megegyezik a 2022. évi tagdíjakkal: ügyvéd esetében 33.000 Ft/negyedév, egyösszegű, 2023. január 15-ig történő befizetés esetén az éves tagdíj 118.800 Ft. Ugyanezen 10 %-os kedvezmény illeti meg valamennyi tagot, amennyiben a kamarai tagdíjat 2023. január 15-ig befizeti egy összegben.


Fontos Információ

Felhívjuk a Tisztelt Kollégák figyelmét, hogy az Üttv. 208.§ (12) bek. értelmében a 2018. január 1-jén ügyvédi kamarai nyilvántartásban szereplő ügyvéd, európai közösségi jogász és egyszemélyes ügyvédi iroda 2018. február 28-ig köteles helyettesítésére ügyvéddel, vagy ügyvédi irodával megállapodást kötni és ezt a területi ügyvédi kamarának bejelenteni. 2018. február 28-ig igazgatási szolgáltatási díj megfizetése nélkül jelenthetik be, ezt követően 3.000,-Ft igazgatási szolgáltatási díj megfizetése mellett lesz lehetőség a helyettes ügyvéd bejelentésére.