A számlaszámunk: 11713005-20403120

ELMARAD

  1. február 5. napján az ügyvédjelölti oktatás az előadó betegsége miatt elmarad, 15 napon belül az írásos anyag a honlapon megtalálható lesz.

 

 

Elnökségi Üléseink:

Elnökségi Ülés: 2020. március 16. (hétfő), a felvételi/átjegyzési eljáráshoz szükséges iratok beadási határideje: 2020. február 28. (péntek).

 

A kamarai tagdíj mértéke 2020-ban megegyezik a 2019. évi tagdíjakkal: ügyvéd esetében 33.000 Ft/negyedév, egyösszegű, 2020. január 15-ig történő befizetés esetén az éves tagdíj 118.800 Ft. Ugyanezen 10 %-os kedvezmény illeti meg valamennyi tagot, amennyiben a kamarai tagdíjat 2020. január 15-ig befizeti egy összegben.

Fontos Információ

Felhívjuk a Tisztelt Kollégák figyelmét, hogy az Üttv. 208.§ (12) bek. értelmében a 2018. január 1-jén ügyvédi kamarai nyilvántartásban szereplő ügyvéd, európai közösségi jogász és egyszemélyes ügyvédi iroda 2018. február 28-ig köteles helyettesítésére ügyvéddel, vagy ügyvédi irodával megállapodást kötni és ezt a területi ügyvédi kamarának bejelenteni. 2018. február 28-ig igazgatási szolgáltatási díj megfizetése nélkül jelenthetik be, ezt követően 3.000,-Ft igazgatási szolgáltatási díj megfizetése mellett lesz lehetőség a helyettes ügyvéd bejelentésére.