A számlaszámunk: 11713005-20403120

IRODÁNK NYÁRI NYITVATARTÁSA: 

Július 19-től augusztus 13-ig hétfőn és kedden 9-13 óra között.

Irodánk augusztus 16-19. között ZÁRVA tart.

Megértésüket köszönjük!


 

Az eljárásjogi szabályok veszélyhelyzetbeli alkalmazásáról szóló kormányrendeletet tartalmazó, 2021. március hó 06. napján megjelent Magyar Közlöny.

Itt olvasható 

Tájékoztató a Kamarai ügyfélszolgálat működéséről

A kialakult járványügyi helyzetre való tekintettel, tagjaink és munkatársaink egészségének védelme illetve a járvány terjedésének mérséklése érdekében a Kamara munkatársai 2020. november 9-től munkájukat részben otthoni munkavégzéssel látják el. Ennek megfelelően a Kamara nyitvatartása és az ügyfélfogadás az alábbiak szerint alakul:

 • irodánk a pénteki napokon zárva tart, ezen a napon sürgős esetben kérjük hívják a 06/30/777-7673-as telefonszámot
 • irodánk hétfőtől csütörtökig 9 és 15 óra között tart nyitva, mind a vonalas (475-0844), mind a fenti mobil telefonszámon elérhetők munkatársaink
 • személyes ügyfélfogadás kizárólag a kamarai tagok részére lehetséges, indokolt esetben, előre egyeztetett időpontban, a járványügyi szabályok szigorú betartása mellett (maszkhasználat, kézfertőtlenítés, stb.)
 • kérjük, amennyiben lehetséges, ügyeiket e-mail útján intézzék:
  • felvételi, átjegyzési, igazolvánnyal kapcsolatos ügyekben a tagdij@pmuk.hu
  • panasz, fegyelmi ügyekben a panasz@pmuk.hu
  • képzéssel, oktatással kapcsolatos ügyekben az oktatas@pmuk.hu
  • kamarai tagság törlése, szünetelés, igazolás kérése, kamarai tagdíj, kamarai nyilvántartás, illetve egyéb ügyekben a kamara1@t-online.hu

e-mail címen

A fentieken kívül kérjük, folyamatosan kövessék figyelemmel honlapunkat az esetleges változásokkal, hírekkel stb. kapcsolatosan. Kamaránk munkatársai továbbra is mindent megtesznek, hogy ügyeiket minél gyorsabban intézhessék el.

Megértésüket köszönjük!

 

A Pest Megyei Ügyvédi Kamara irodahelyiségébe való belépés és a benntartózkodás szabályai

A Pest Megyei Ügyvédi Kamara irodájába belépni kizárólag a szájat és orrot eltakaró maszk, sál, kendő vagy egyéb hasonló eszköz viselésével, valamint a kihelyezett kézfertőtlenítő használatát követően lehetséges.
Az iroda helyiségeiben tartani kell a legalább 2 méteres távolságot, az egy helyiségben való tartózkodásnak a lehető legrövidebb ideig kell tartania, viselni kell az orrot és a szájat eltakaró eszközt, valamint a higiéniás szabályok betartására különös figyelmet kell fordítani.
A Kamara irodahelyiségébe olyan személy nem léphet be, akire vagy a vele együtt élő személyre vonatkozólag hatósági karantént rendeltek el.
A Kamara irodahelyiségébe a kapcsolat megszakítását (megszűnését) követően 14 napig olyan személy nem léphet be, aki szoros kapcsolatban állt valószínűsítetten vagy megerősítetten COVID-19 vírussal fertőzött személlyel. E tekintetben szoros kapcsolatban álló személynek minősül különösen az, aki a valószínűsített vagy megerősített COVID-19 fertőzöttel
• egy háztartásban él;
• személyes kapcsolatba került (2 méteres távolság és 15 percnél hosszabb idő);
• zárt légtérben tartózkodott (2 méteren belüli távolság, 15 percnél hosszabb idő – pl. munkahelyen egymás közelében, kórházi beteglátogatás során);
• közvetlen fizikai kapcsolatba került (kézfogás útján);
• repülőúton bármilyen irányban 2 ülésnyi távolságban ült;
• egy repülőúton utazott, és a tünetek súlyossága vagy a COVID-19 beteg mozgása indokolja, hogy a repülőgép nagyobb területére vagy akár egészére kiterjeszthető a kontaktuskutatás.

A fél a belépésével a fentieket elismeri és elfogadja.


 

Elnökségi Üléseink:

Elnökségi Ülés: 2021. július 14. (szerda), a felvételi/átjegyzési eljáráshoz szükséges iratok beadási határideje: 2021. június 28. (hétfő)

Elnökségi Ülés: 2021. szeptember 13. (hétfő), a felvételi/átjegyzési eljáráshoz szükséges iratok beadási határideje E-MAIL útján: 2021. augusztus 22. (vasárnap)


A kamarai tagdíj mértéke 2021-ben megegyezik a 2020. évi tagdíjakkal: ügyvéd esetében 33.000 Ft/negyedév, egyösszegű, 2021. január 15-ig történő befizetés esetén az éves tagdíj 118.800 Ft. Ugyanezen 10 %-os kedvezmény illeti meg valamennyi tagot, amennyiben a kamarai tagdíjat 2021. január 15-ig befizeti egy összegben.


Fontos Információ

Felhívjuk a Tisztelt Kollégák figyelmét, hogy az Üttv. 208.§ (12) bek. értelmében a 2018. január 1-jén ügyvédi kamarai nyilvántartásban szereplő ügyvéd, európai közösségi jogász és egyszemélyes ügyvédi iroda 2018. február 28-ig köteles helyettesítésére ügyvéddel, vagy ügyvédi irodával megállapodást kötni és ezt a területi ügyvédi kamarának bejelenteni. 2018. február 28-ig igazgatási szolgáltatási díj megfizetése nélkül jelenthetik be, ezt követően 3.000,-Ft igazgatási szolgáltatási díj megfizetése mellett lesz lehetőség a helyettes ügyvéd bejelentésére.