A számlaszámunk: 11713005-20403120

Nyári nyitvatartás:

Kamaránk 2022. július 20-tól 2022. augusztus 21-ig hétfőn és kedden 9-13 óráig tart nyitva. Kérjük, hogy a nyári nyitvatartás alatt lehetőleg elektronikus úton (e-mail, e-papír) intézzék ügyeiket. Megértésüket köszönjük!


 

Tájékoztató a Kamarai ügyfélszolgálat működéséről

  • Személyes ügyfélfogadás kizárólag a kamarai tagok részére lehetséges
  • kérjük, amennyiben lehetséges, ügyeiket e-mail útján intézzék:
    • felvételi, átjegyzési, igazolvánnyal kapcsolatos ügyekben a tagdij@pmuk.hu
    • panasz, fegyelmi ügyekben a panasz@pmuk.hu
    • képzéssel, oktatással kapcsolatos ügyekben az oktatas@pmuk.hu
    • kamarai tagság törlése, szünetelés, igazolás kérése, kamarai tagdíj, kamarai nyilvántartás, illetve egyéb ügyekben a kamara1@t-online.hu

e-mail címen

 


 

Elnökségi Üléseink:

Elnökségi Ülés: 2022. október 24. (hétfő), a felvételi/átjegyzési eljáráshoz szükséges iratok beadási határideje E-MAIL útján: 2022. október 07. (péntek)

Elnökségi Ülés: 2022. december 5. (hétfő), a felvételi/átjegyzési eljáráshoz szükséges iratok beadási határideje E-MAIL útján: 2022. november 18. (péntek)


A kamarai tagdíj mértéke 2022-ben megegyezik a 2021. évi tagdíjakkal: ügyvéd esetében 33.000 Ft/negyedév, egyösszegű, 2021. január 15-ig történő befizetés esetén az éves tagdíj 118.800 Ft. Ugyanezen 10 %-os kedvezmény illeti meg valamennyi tagot, amennyiben a kamarai tagdíjat 2022. január 15-ig befizeti egy összegben.


Fontos Információ

Felhívjuk a Tisztelt Kollégák figyelmét, hogy az Üttv. 208.§ (12) bek. értelmében a 2018. január 1-jén ügyvédi kamarai nyilvántartásban szereplő ügyvéd, európai közösségi jogász és egyszemélyes ügyvédi iroda 2018. február 28-ig köteles helyettesítésére ügyvéddel, vagy ügyvédi irodával megállapodást kötni és ezt a területi ügyvédi kamarának bejelenteni. 2018. február 28-ig igazgatási szolgáltatási díj megfizetése nélkül jelenthetik be, ezt követően 3.000,-Ft igazgatási szolgáltatási díj megfizetése mellett lesz lehetőség a helyettes ügyvéd bejelentésére.